Vēsturisko foto šķirošanas talka

Vēsturisko foto šķirošanas talka

Gatavojoties skolas Salidojumam 04.05.2024. šī gada potenciālie absolventi – 12.klases skolēni veica vēsturisko fotogrāfiju šķirošanas darbus.

Aknīstes vidusskolas vēstures izzināšanas pulciņa vadītāja Gunita Valtere- Buiķe uzaicināja skolēnus fotogrāfiju šķirošanas talkā pa dažādām kategorijām : Skolas dzīves raibumi, tūrisms un ekskursijas, sporta un citi pasākumi, darba talkas, žetonu vakari utt.
Divpadsmitie ar entuziasmu un atbildīgi veica šo uzdevumu. Paldies.