Vēstures pulciņa atskats uz padarīto

Vēstures pulciņa atskats uz padarīto

Aknīstes vidusskolas vēstures izzināšanas pulciņš 2023./2024. mācību gadā ir čakli darbojies.

Izzinājām Aknīstes vidusskolas vēsturi, sadarbojāmies ar bibliogrāfi Līgu Jaujenieci dažādu vēstures faktu izzināšanā.
Esam sevi prezentējuši divos skolas pasākumos: 17. novembrī un 30.maijā.
Pulciņš aktīvi iesaistījis vēsturisko fotogrāfiju atlasīšanā un plakātu sagatavošanā Aknīstes vidusskolas salidojumam.
Paldies pulciņa dalībniekiem par aktīvu darbošanos!
Informācija un foto: G.Valtere-Buiķe

Atbildēt