Valsts svētku programma

Valsts svētku programma

2023.gada 16.novembrī Aknīstes vidusskolā Valsts svētku diena, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai

Darba kārtībā:

8:20 koncerts skolas svinību zālē, apbalvošana, interešu pulciņu priekšnesumi

No 9:30 līdz 14:00

  • NBS lekcija svinību zālē, bruņu tehnikas un NBS aprīkojuma izstāde skolas pagalmā-autostāvvietās , militārās sacensības sporta laukumā
  • Jaunatnes lietu aģentūras projekta “Skola- tie esam mēs!”  aktivitātes:  piepūšamo atrakciju sacensības sporta zālē, pusdienu gatavošana āra apstākļos pie ugunskuriem skolas “zaļā pagalma” zonā

Uz koncertu aicināti skolēni, skolas darbinieki un vecāki.

Uz  NBS Bruņu tehnikas izstādi aicināta vietējā sabiedrība,  bērnudārzs, novada iedzīvotāji.

Saules mūžu Latvijai!

FOTOGalerija no skolas  valsts svētku  pasākuma 16.11.

FOTOGalerija  NBS  aktivitātes  16.11.

FOTOGalerija no skolēnu parlamenta aktivitātēm projektā “Skola – tie esam mēs”  16.11.

FOTOGalerija- pusdienas ārā  16.11.