Izglītības iestādes dokumentācija (pieejami klātienē)

  • Izglītības iestādes reģistrācijas  apliecība
  • Izglītības iestādes akreditācijas lapa
  • Izglītības iestādes programmu licences, programmu akreditācija
  • Izglītības iestādes nolikums
  • Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi