Svinam Latvijas 104.dzimšanas dienu!

Svinam Latvijas 104.dzimšanas dienu!

Katra klase sagatavojusi radošu vai muzikālu dāvanu Latvijai.

🇱🇻Paldies, skolēni un klašu audzinātāji, tas bija lieliski!
🇱🇻Paldies mūzikas skolotājai G.Radzobai par skanējumu un deju skolotājai S.Strikai par bērnu raito deju soli.
🇱🇻Paldies instrumentālā ansambļa konsultantam A.Voitiškim par jaunas tradīcijas iedzīvināšanu skolas pasākumos.
🇱🇻Pasākumā ar Aknīstes vidusskolas pateicības rakstu tika sveikti savu klasesbiedru izvirzītie 2.-12.klašu skolēni un skolas kolektīvā izvirzītie darbinieki – skolotāja Ināra Lunģe un tehniskā darbiniece Maija Ķiķēna.