Svētki izcilībai Jēkabpils novada izglītības iestādēm

Svētki izcilībai Jēkabpils novada izglītības iestādēm

31. maijā, Jēkabpils 2.vidusskolā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu audzēkņu- olimpiāžu un konkursu uzvarētāju, kā arī skolēnu pedagogu apbalvošana par sasniegumiem šajā mācību gadā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks pateicās olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem par izciliem rezultātiem.

Kopumā tika apbalvoti 117 Jēkabpils novada skolu audzēkņi, kā arī skolēnu pedagogi.

No Aknīstes vidusskolas uz Jēkabpils novada pašvaldības rīkoto pasākumu tika izvirzīti :

12.klases skolēni Sandis Sorokins un Katrīna Čeka un pedagogi Elita Medvedja, Mārīte Pērkone  par panākumiem  47.  SZPD konferencē Zemgales reģionā  ;

11.klases skolniece Marta Annija Mažeika un skolotāja Sandra Radiņa par panākumiem Valsts izglītības satura centra Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 2.kārtā;

8.klases skolēns Artūrs Bruņenieks un skolotāja Līga Mažeika par panākumiem 15. Latvijas Robotikas čempionātā;

2.klases skolēns Rinalds Miglāns,  Ģirts Zinars,  3.klases skolniece Emija Geituse un  skolotāja Eva Joča par panākumiem  bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā  “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Šie skolēni un skolotāji saņems arī naudas balvas, atbilstoši  Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru