Skolu tautu deju skate Viesītē

Skolu tautu deju skate Viesītē

5.aprīlī Viesītes KC “Sēlija” notika Jēkabpils novada skolu tautas deju kolektīvu radošais koncerts.

Aknīstes vidusskolu pārstāvēja divi kolektīvi: 1.klases deju kolektīvs un 2.-3.klases deju kolektīvs.
Paldies dejotājiem, vecākiem un pedagogiem!
Informācija un foto : S.Strika