Skolu koru koncerts Salā

Skolu koru koncerts Salā

12. aprīlī Salas Tautas namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru radošais koncerts.

🎵Aknīstes vidusskolu pārstāvēja 1.-4. klašu koris un 5.-9. klašu koris (vad. Gunta Radzoba).
🎵Kori saņēma pateicības par piedalīšanos.
🎵Paldies koncertmeitarei Violai Jasmanei par muzikālo pavadījumu!
Foto un informācija: G. Radzoba, G. Ozoliņa