Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālās konferences rezultāti

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālās konferences rezultāti

Lepojamies un sveicam!
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 10.03.2023. Zemgales reģionā (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte)

✅piedalījās 12.klases skolniece Laura Bārdule Medicīnas un veselības zinātnes nozares grupā ar darbu “Biezpiena sieriņš kā alternatīva uzkoda Aknīstes vidusskolas 4. -12. klašu skolēnu uzturā”, darba vadītāja skolotāja E.Medvedja, konsultante Mg.sc.sal. J. Osocka-Krūze;
✅III pakāpe 12.klases skolniecei Katrīnai Čekai Humanitārās un mākslas zinātnes nozares grupā, Vēstures un arheoloģijas apakšnozarē ar darbu “Latviešu karagūstekņu likteņi pēc 2. pasaules kara, Roberta Lamberga piemērs”, darba vadītāja skolotāja M.Pērkone;
✅III pakāpe 12.klases skolniekam Sandim Sorokinam Dabaszinātņu nozares grupas Bioloģijas apakšnozarē ar darbu “Sūnu sugu daudzveidība vecu vai dabisku boreālu mežu biotopos Gārsenes pagastā”, darba vadītāja skolotāja E.Medvedja, konsultante Dr. silv. Inga Straupe.