Skolēnu parlaments rīko volejbola turnīru

Skolēnu parlaments rīko volejbola turnīru

11.novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu, Aknīstes vidusskolas skolēnu parlaments rīkoja volejbola sacensības 9.-12.klasēm un skolotāju komandu.

Klašu komandas bija jauktas, lai saliedētu skolasbiedrus savā starpā!
Šis bija emocijām pilns pasākums!
Paldies ikvienam, kurš atbalsta parlamentu!
Foto: E.Andžāne, E.Uļjanovs
Teksts: S.Strumska