Skolēnu parlaments mācās par demokrātiju

Skolēnu parlaments mācās par demokrātiju

Aknīstes vidusskolas skolēnu pašpārvalde turpina pilnveidot savas zināšanas un prasmes Jaunatnes starptautisko pogrammu aģentūras apstiprinātajā projektā ” Sadarbībā mūsu spēks”.

2023.gada 20.oktobrī jaunieši apmeklēja Eiropas Savienības māju, dalījās savstarpējā pieredzē ar Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas pašpārvaldes jauniešiem, veidoja savu metodisko materiālu pašpārvaldes darba uzlabošanai.
Notika saruna par pašpārvaldes lomu, atbildību, izaicinājumiem, kā uzlabot savu darbu, uzrunāt savus skolas biedrus.
Foto E.Uļjanovs.