• 1.septembris – Zinību diena
 • 10. klašu skolēnu uzņemšana vidusskolēnu saimē
 • Skolotāju diena
 • 18. novembris – Latvijas proklamēšanas diena
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Ziemassvētku koncerti
 • Žetonu vakars
 • Intelektuālās spēles un dažādi konkursi
 • Draudzības vakari ar tuvāko pamatskolu skolēniem
 • Koncerts – veltījums Mātes dienai
 • Izlaidumi
 • Absolventu salidojums