Skolas skatuves runas konkurss

Skolas skatuves runas konkurss

30. 01.  Aknīstes vidusskolā notika skatuves runas konkurss.
Tajā piedalījās klašu konkursu uzvarētāji, atbalstīja un uzmundrināja klasesbiedri, bet vērtēja kompetenta žūrija.

Pasākumā skanēja gan patriotiski, gan humoristiski, gan dziļas pārdomas raisoši dzejoļi.
Saskaņā ar nolikumu uz novada skatuves runas konkursu tika izvirzīti 5 skolēni- Elīza Geituse (1.klase), Gabriela Ita Narbute (3.klase), Adelīna Žagariņa (5. klase), Krišjānis Plocāns (7. klase), Signija Strumska (11. klase).
Paldies skolēniem un pedagogiem par gatavošanos konkursam! Paldies Aknīstes V.Ancīša bibliotēkas darbiniecēm par sadarbību un skolēnu snieguma vērtēšanu!
Foto G.Valtere- Buiķe; informācija- S.Radiņa, skatīt skolas FB lapā