“Skola katram bērnam” konference

“Skola katram bērnam” konference

28.04. Aknīstes vidusskolas komanda piedalās profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” konferencē Rīgā.


Komandas sastāvs: sociālais pedagogs Ineta Plocāne, pedagogi Skaidrīte Jasāne, Daiga Ieleja, skolas psihologs Dzintra Vanaga, Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sarmīte Safronova, skolas administrāciju pārstāv direktores vietniece Gunita Valtere-Buiķe.