Skan pēdējās mācību gada dienas skolas zvans

Skan pēdējās mācību gada dienas skolas zvans

31.05. Pēdējā skolas diena un Pēdējā Zvana svētki 9., 12.klašu skolēniem!

Pasākums bija atvērts apmeklējumam arī vecākiem. Tika teikti sirsnīgi ceļa vārdi absolventiem , sumināti skolēni par augstiem mācību sasniegumiem 2022./2023.mācību gadā, un izaugsmi 2.semestrī.
Tika godināti mācību olimpiāžu, konkursu, sacensību dalībnieki par gūtajiem panākumiem.
Paldies pedagogiem , kas sagatavoja un ieguldīja darbu gan ikdienas mācību procesā, gan darbojoties ar talantīgajiem skolēniem.
Paldies visam skolas kolektīvam – pedagogiem, tehniskajam personālam, atbalsta komandai !