Sadarbība ar Dobeles Dārzkopības institūtu pētnieciskā darba veikšanai

Sadarbība ar Dobeles Dārzkopības institūtu pētnieciskā darba veikšanai

31.10. pētniecības darba izstrādes ietvarā 12.klases skolniece Marta Mažeika apmeklēja Dobeles Dārzkopības institūtu ,

lai veiktu laboratorijas ekperimentu C vitamīna noteikšanā dažādos upeņu produktos.
Paldies Latvia University of Life Sciences and Technologies Zinātniskās padomes Pārstrādes un bioķīmijas nodaļas vadošajai pētniecei Dr. sc. ing. Dalijai Segliņai un laborantei Elvitai par sirsnīgo un profesionālo atmosfēru. Sadarbība turpinās .
Foto : L.Mažeika