Pirmklasnieku 100 dienas skolā

Pirmklasnieku 100 dienas skolā

2.februārī Aknīstes vidusskolas 1.klases skolēni svinēja savas pirmās 100 mācību dienas.

Svētkos bija ieradušies Vinnijs Pūks ar Kristoferu Robinu un citiem saviem draugiem no 5.klases.
Pasākuma gaitā pirmklasnieki veica dažādus uzdevumus par savu skolu, saviem mācību priekšmetiem.
2.klases skolēni pirmklasniekus aicināja uz rotaļu, bet 3.klases skolēni aicināja no burtiem salikt mācību priekšmetu nosaukumus. Visi kopā dejoja zumbu.
Svētku laikā 1.klases skolēni saņēma diplomus par čaklu darbu 100 dienās skolā. Svētku noslēgumā visus iepriecināja 100 skaisti baloni un diskotēka.
Paldies 1.klases skolēnu vecākiem par atbalstu un palīdzību mācību darbā!
Informāciju sagatavoja: 1.klases audzinātāja E.Zariņa
Foto: E.Zariņa, G.Valtere-Buiķe skatīt skolas FB lapā