Pētniecības programmas nodarbības  Gārsenē

Pētniecības programmas nodarbības Gārsenē

20.maijā 5.-9.klašu skolēni, kopā ar skolotājām Dairu Linarti un Ivetu Deksni piedalījās Eiropas sociālā fonda un VISC projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pētniecības programmas nodarbībā.

Tā notika Gārsenē: gan pie pils, gan iepazina Sāru kalnu, gan smilts- grants atradni “Pāvulāni”.
Pētnieciskās programmas ietvaros skolēni noteica kādi Gārsenes dabiskajā ekosistēmā ir Latvijas klimatiskajiem apstākļiem raksturīgie augi. Izmantoja dažus netradicionālus risinājumus, eksperimentēja ar augu valsts iespējām- zīmēja un krāsoja uz papīra ar dabas materiāliem.
Pētot atjaunojamie dabas resursi, skolēni iepazina AS “Latvijas Valsts Meži” darbības jomas, uzzināja kā darbojas mūsdienīgais, universālais darba palīgs- drons. Tas ļauj filmēt, apskatīt un pētīt apkārtni, apsekot mežus, meliorācijas sistēmas. Tas kļuvis par neatsveramu darba instrumentu. No praktiskās puses- apguva prasmi stādīt eglītes ar stādāmo stobru, tādejādi atjaunoja egļu dzīvžogu pie Gārsenes pils. Paldies sakām AS LVM pārstāvim Uldim Linartam un Gārsenes pils pārvaldniecei Dacei Geidai!
Pētot neatjaunojamos dabas resursus , skolēni iepazina grants un smilts atradni – karjeru “Pāvulāni”, kas atrodas netālu no apdzīvotas vietas “Kraujas”
Dienu Gārsenē noslēdzām ar atpūtas vietu ‘’Lutauši” , kas atrodas gleznainajās meža takās. Arī šeit skolēni rādīja prasmes un zināšanas kā orientēties pēc kartes.
Paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem, kas palīdzēja, lai šī pētnieciskā programma notiktu!
Informācija un foto : I.Deksne, D.Linarte -> skatīt šeit