“Aknīstes pagasta skola dibināta 1869. gadā. Bez bībeles pamatiem un garīgām dziesmām  mācīja rakstīt un kaut cik no rēķināšanas…”

1877./78. m.g. skolā mācījās 28 skolēni.
1885./86. m.g. skolā mācījās 60 zēnu un 2 meitenes
Pēc 1. pasaules kara 1919. gadā skolu atjauno ar 3 klasēm. Visus priekšmetus māca latviešu valodā viens skolotājs – Jānis Valdmanis.
No 1938./39. m.g. mācības notiek jaunajā skolā – tagadējās skolas telpās.
2. pasaules kara laikā skolas telpas tika izmantotas par kara hospitāli.
1944. g. 1. septembrī mācības skolā atsākās.
No 1963. – 1970. gadam par skolas direktoru strādāja Roberts Aišpurs. Šajā laikā tika sākta arī jaunās skolas piebūve. Ekspluatācijā nodota 1968. gadā.
1971. gada janvārī tika atklāta tagadējā sporta zāle.
No 1970. – 1995.g. par Aknīstes vidusskolas direktoru strādāja Oļģerts Žindigs.
No 1996.g.-2012.g. par Aknīstes vidusskolas direktoru strādāja Jānis Ķipāns.
No 2012.g.- par Aknīstes vidusskolas direktori strādā Aija Voitiške