Aknīstes vidusskolā 2022./2023.m.g. īsteno:

  • Pamatizglītības programmu 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem , kods 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911
  • Vispārējās vidējās izglītības  programmu 31016011