• sākumskolas un pamatskolas kori
  • tautu dejas 1.-6.klasēs, laikmetīgo deju grupa 5.-7.klasēs
  • kokapstrādes  un rokdarbu pulciņi
  • skolēnu pašpārvalde 7.-12.klasēs
  • vides izglītība sākumskolā
  • Lego robotikas nodarbības 3.-4. klasēs un  5.-9.  klasēs
  • attīstošas sporta un prāta spēles
  • instrumentālais un ukuleļu ansambļi
  • Aknīstes vidusskolas vēstures izzināšanas pulciņš