Panākumi zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Panākumi zinātniskās pētniecības darbu konferencē

26.04.2024. notiek Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference.

Jau otro gadu vidējās izglītības programmā tiek realizēts starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (pedagogs Aija Voitiške), kura ietvarā 12.klases skolēni izstrādā savus projektus. Viens no tiem – zinātniskās pētniecības darbs kādā no zinātņu nozarēm.
26.04.2024.  Aknīstes vidusskola 8 vidusskolēni aizstāv 6 pētniecības darbus 3 zinātņu nozarēs Vidzemes un Zemgales reģionu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tiešsaistes konferencē:
Dabaszinātnēs:
1. M.A.Mažeika “C vitamīna saturs bioloģiski audzētu Tisel© šķirnes upeņu pārstrādes produktos” (darba vadītāja Elita Plikša, zinātniskā konsultante Dr. sc. ing. Dalija Segliņa, Dārzkopības institūts).
2.R.Gasparovičs / A.Ivanova “Degradētā augstā Baltmuižas purva un aktīvā augstā Supes purva augu sugu un mikroreljefa struktūru salīdzinājums” (darba vadītāja Elita Plikša).
3.A.Goldberga/D.Krasauska “Statistikas izmantošana iespējai laimēt momentloterijā Latvijā” (darba vadītāja Ināra Lunģe).
Humanitārās un mākslas zinātnes:
4. M.Besprozvannaja “Rīgas Porcelāna fabrikas trauki Aknīstes vidusskolas pedagogu kolekcijās” (darba vadītāja Mārīte Pērkone, konsultante Agrita Tipāne, muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” vadītāja).
5. K.K.Grigas “Posttraumatiskā stresa iezīmes Ēriha Marija Remarka romānā “Laiks Dzīvot un Laiks Mirt” un to salīdzinājums ar militārpersonu pieredzi”(darba vadītāja Sandra Radiņa).
Medicīna un veselības zinātnes:
6. J.Sidorova”Aknīstes vidusskolas 10.-12.klases skolēnu redzes kvalitāte”(darba vadītāja Elita Plikša).
Zemgales reģionā ZPD konferenci organizē LBTU – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Uz Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences trešo – valsts –posmu tiek izvirzīti tie skolēnu darbi, kuri 2. kārtā (reģiona konferencē) ieguvuši vismaz 100 punktus.
Paldies skolēniem, darbu vadītājiem un konsultantiem.

08.05.2024.

Noslēgusies Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultātu apkopošana. Aknīstes vidusskolas 4 zinātniskās pētniecības darbi ieguvuši pakāpes.
R. Gasparovičs/ A.Ivanova (konsultante E.Plikša) II pakāpe- uzaicināti uz valsts posmu. Plakātu skatīt šeit 
M. Besprozvannaja (konsultante M.Pērkone) II pakāpe- uzaicināta uz valsts posmu. Plakātu skatīt šeit 
M. A. Mažeika (konsultante E.Plikša) III pakāpe un J. Sidorova (konsultante E.Plikša) III pakāpe.
 Informācija LBTU vietnē 

Atbildēt