Panākumi vēstures 2.posma olimpiādē

Panākumi vēstures 2.posma olimpiādē

Apsveicam un lepojamies! Vēstures valsts 29.olimpiādes novada posmā


9.klases skolniecei Sanijai Minkevičai – 2.vieta.
11.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai – 2.vieta.
Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei.