Panākumi skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 2.kārtā

Panākumi skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 2.kārtā

Apsveicam un lepojamies!
Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā 2.kārtā (valsts) 11.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai- augstākā pakāpe.

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai.