Panākumi matemātikas olimpiādes novada posmā 9.klasēm

Panākumi matemātikas olimpiādes novada posmā 9.klasēm

Apsveicam un lepojamies!
Matemātikas valsts 74.olimpiādes 2. (novada) posmā 9.klases skolēnam Artūram Bruņeniekam – atzinība.

Paldies skolotājai Natālijai Dirdai.