Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9.klasēm novada posmā

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9.klasēm novada posmā

Apsveicam un lepojamies!
Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes Jēkabpils novada posmā

Sanijai Minkevičai, 9.klase -3.vieta;
Paulai Pudānei, 8.klase- atzinība.
Paldies skolotājām Sandrai Radiņai un Aijai Gasparovičai.