Panākumi latviešu valodas mācību olimpiādē  11.-12.klasēm novada posmā

Panākumi latviešu valodas mācību olimpiādē 11.-12.klasēm novada posmā

Apsveicam un lepojamies! Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes Jēkabpils novada posmā Martai Annijai Mažeikai , 11.klase- 2.vieta; Katrīnai Čekai , 12.klase- atzinība. Paldies skolotājām Sandrai Radiņai un Aijai Gasparovičai.