Panākumi Jēkabpils novada ZPD konkursā

Panākumi Jēkabpils novada ZPD konkursā

Apsveicam un lepojamies! Jēkabpils novada ZPD konkursā
🥇12.klases skolniekam Sandim Sorokinam-1.vieta un naudas balva par darbu “Sūnu sugu daudzveidība vecu un dabisku boreālu mežu biotopos Gārsenes pagastā”, konsultante Elita Medvedja.

🥉12.klases skolniecei Laurai Bārdulei- 3.vieta un naudas balva par darbu “Biezpiena sieriņš kā alternatīva uzkoda Aknīstes vidusskolas 4.-12.klašu skolēnu uzturā”, konsultante Elita Medvedja.
✅✅12.klases skolniecēm Nikijai Grāvelei, Laurai Mačulānei un Lāsmai Lambergai – pateicība par piedalīšanos. Sakām paldies arī skolotājai Mārītei Pērkonei.
Foto : no Līga Kļaviņa fotoarhīva