Panākumi Jēkabpils novada skatuves runas konkursā

Panākumi Jēkabpils novada skatuves runas konkursā

21.02. Jēkabpils Tautas namā notika Skatuves runas priekšnesumu konkurss 1.-12.klašu grupām.

Viens no žūrijas komisijas vērtētājiem bija Raitis Zapackis, kurš vēlāk visiem klātesošajiem izstāstīja, kā savu priekšnesumu turpmāk sagatavot vēl labāku.
Aknīstes vidusskolu pārstāvēja 5 skolēni: pa vienam katrā klašu grupā. Visiem veicās ļoti labi!
1.klase Elīza Geituse – augstākā pakāpe (pedagogs Elita Zariņa)
3.klase Gabriela Ita Narbute – 1.vieta (pedagogs Iveta Strika)
5.klase Adelīna Žagariņa – 2.vieta (pedagogs Aija Gasparoviča)
7.klase Krišjānim Plocānam – 1.vieta (pedagogs Sarmīte Buholce)
11.klase Signija Strumska – 1.vieta (pedagogs Sandra Radiņa)
1.klases skolēns Augusts Pakalns pārstāvēja Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs un ieguva 2.vietu (pedagogs Inta Mežaraupe).
Paldies visiem vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!
Informācija un foto: E.Zariņa . Vairāk foto skolas FB lapā