Panākumi bioloģijas 2.posma mācību olimpiādē

Panākumi bioloģijas 2.posma mācību olimpiādē

Apsveicam un lepojamies! Bioloģijas valsts 45.olimpiādes novada posmā

9.klases skolniecei Sanijai Minkevičai – 2.vieta. 9.klases skolniecei Kristālai Trušelei – 3.vieta.Paldies skolotājai Ingai Iesalniecei.
12.klases skolēnam Sandim Sorokinam -3.vieta. Paldies skolotājai Elitai Medvedjai.