Panākumi 2.posma angļu valodas olipmiādē

Panākumi 2.posma angļu valodas olipmiādē

Apsveicam un lepojamies!
Angļu valodas valsts 52.olimpiādes novada posmā 11.klases skolēnam Robertam Gasparovičam – 2.vieta.

Paldies skolotājai Skaidrītei Medveckai.