Nākamie pirmklasnieki ciemojas Aknīstes vidusskolā

Nākamie pirmklasnieki ciemojas Aknīstes vidusskolā

23.maijā pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte’’ sagatavošanas grupiņas ”Taurenīši” bērni kopā ar audzinātājām Intu Mežaraupi un Sandru Vārslavāni nāca ciemos uz skolu,

lai redzētu savu jauno klasi un iepazītos ar skolotāju Elitu Zariņu, kas būs viņu klases audzinātāja.
Nākošajā mācību gadā 1.klasē mācības uzsāks 18 bērni.
Sākumā viņi ciemojās pie Aknīstes vidusskolas direktores A.Voitiškes.
Nākamie pirmklasnieki veica dažādus uzdevumus gan kopīgi, gan individuāli. 4.klases skolēni viņiem pastāstīja par Aknīstes vidusskolu. Visiem viss izdevās! Uz tikšanos 1.septembrī!
Informācija un foto: Elita Zariņa -> skatīt šeit