Miķeldiena sākumskolā

Miķeldiena sākumskolā

Rudens ražas svētki. Miķeļiem par godu Aknīstes vidusskolas 1. un 2. klases skolēni

vizuālās mākslas stundā, kā arī dizainā un tehnoloģijas stundās mēģināja iztēloties, kāds īsti tad ir Miķelis?
Visiem kopā sanāca skaista rudens izstāde.
Paldies katram skolēnam par darbiņu! Paldies vecākiem par sadarbību!
Informācija un foto : 1.-2.kl. skolotājas Skaidrīte, Daiga, Elita.