Mārtiņdienas izdarības sākumskolēniem

Mārtiņdienas izdarības sākumskolēniem

Zeme rīb, rati klaudz…Kas to zemi rībināja?
10. novembrī Aknīstes vidusskolā tika svinēta Mārtiņdiena.

Kopš sen-seniem laikiem to uzskata par rudens beigām un ziemas sākumu.
Gatavošanās Mārtiņdienas svinībām notika jau laikus – skolēni kopā ar skolotājām stundās pārrunāja, kas ir Mārtiņdiena un kāpēc šī diena agrāk latviešiem bijusi tik svarīga.
Mārtiņdienā skolēni bija tērpušies skaistās maskās. Par to paldies sakām skolotājām un vecākiem, jo viņu vadībā skolēni pārtapa glītās pūcītēs, pelēkos vilkos un citos zvēros.
Šogad Mārtiņdiena tika svinēta ar spēlēm, rotaļām un konkursu.
Foto: S. Žagariņa Informācija: D. Ieleja