Mācību gada pēdējā nedēļa ir sākusies

Mācību gada pēdējā nedēļa ir sākusies

Maija pēdējā nedēļa ir arī skolas mācību gada pēdējā nedēļa, kad eksāmenu sesija 9.,11.,12.klasēm jau rit pilnā gaitā, notiek mācību sasniegumu apkopošana un rezultātu atspoguļošana semestra un gada vērtējumos.

Tādēļ jau ierasts, ka šajā laikā mācību process tiek plānots savādāk- mācību ekskursijas, tematiskas aktivitātes un nodarbības skolas telpās vai citā iestādē, āra nodarbības.
29.05. vairākas klases apmeklēja Aknīstes Bibliotēka skolas vēsturei veltīto izstādi . Skolēni patstāvīgi vai ar bibliogrāfes Līgas Jaujeniece palīdzību iepazina ekspozīcijas materiālus, vēsturiskos foto un artefaktus.
Paldies mūsu pilsētas bibliotēkai, tās vadītajai Ingai Elksnei par sadarbību gan šajā nedēļā, gan visa mācību gada garumā.
Informācija un foto : L. Mažeika, skat skolas FB lapā

Atbildēt