Mācību gada noslēguma izstāde

Mācību gada noslēguma izstāde

No 29. līdz 31.maijam Aknīstes vidusskolas piebūves 1.stāvā bija skatāma izstāde,

kurā varēja aplūkot kokapstrādes pulciņa (pulc. vadītājs G.Grieķeris) , kombinēto rokdarbu (pulc. vadītāja D.Linarte), vēstures izzināšanas pulciņa (pulc.vadītāja G.Valtere-Buiķe), abu Lego robotikas pulciņu veikumu ( pulc. vadītājs I.Plocāne, L.Mažeika) .
Izstādi papildināja skolēnu plakāti dažādos konkursos, piemēram, 7.klases plakāti konkursam “Gribu būt mobils” 9 pedagogs I.Lunģe) , 12.klases skolēnu ZPD valsts konferences plakāti (pedagogi M.Pērkone, E.Plikša).

Atbildēt