Lielā Talka -2023

Lielā Talka -2023

“Zaļa Latvija, zaļa pasaule”. Sagaidot Lielā Talka2023  Aknīstes vidusskola 19.aprīlī devās sakopt savu tuvāko apkārtni: Aknīstes pilsētu- Sēļu parku, brīvdabas estrādi, parkus, kapsētas, kā arī Gārsenes dabas takas.

21.04. divpadsmitie un vienpadsmitie sakopa tuvākās apkārtnes kapus , foto :L.Bārdule un K.K. Grigas .
Paldies čaklajiem talkotājiem – skolēniem, skolotājām un skolas darbiniekiem.
Paldies Aknīstes pārvaldei par sadarbību.
Foto: S. Žagariņa, I.Strika, E.Zariņa, E.Jasāne, B.Vasiļjeva, I.Plocāne. Skatīt skolas FB lapā