Lego robotikas FLL sezona sākusies

Jaunā FLL sezona Aknīstes vidusskola sākusies! Programmēšanas pulciņa dalībnieki veido misiju modeļus jaunās sezonas laukumam.

Katru gadu  FIRST LEGO  League izdod jaunu izaicinājumu, kura pamatā ir reāla, zinātniska tēma. Šīs sezonas tēma : “SuperPowered”- enerģijas veidi, avoti, izaicinājumi.

FIRST LEGO  League iepazīstina ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) bērnus vecumā no 4 līdz 16*, izmantojot jautras, aizraujošas praktiskas mācības. Dalībnieki iegūst reālu problēmu risināšanas pieredzi, izmantojot vadītu, globālu robotikas programmu, palīdzot mūsdienu skolēniem un skolotājiem kopā veidot labāku nākotni.

Programmēšanas pulciņš Aknīstes vidusskolā notiek Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) īstenošanas ietvaros. Vadītāja : L.Mažeika