Lācplēša Diena

Lācplēša Diena

Sveiciens Lācplēša Dienā! Šodien iededzam vienu svecīti mūsu varoņu piemiņai,otru-Ukrainas aizstāvjiem.

Jau no paša rīta Aknīstes vidusskolas skolēni un pedagogi atcerējās un godināja Latvijas brīvības cīnītājus. Direktore, A.Voitiške un vēstures skolotāja M.Pērkone atgādināja, kāpēc tiek atzīmēta Lāčplēša diena, kāpēc šis datums kļuvis par simbolu latviešu karavīru uzvarām Brīvības cīņās. Tika noturēts klusuma brīdis, godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu un Ukrainas karā kritušo piemiņu.

Paldies jaunsargu vadītājai un VAM pasniedzējai A.Kalniņai un Aknīstes vidusskolas jaunsargiem par svinīgo un patriotisko noskaņu!

Paldies direktores vietniecei Gunitai Valterei-Buiķei par kopējo svētku konceptu!

Paldies vizuālās mākslas E.Jočai, 11.klases skolēniem un audzinātājai S.Buholcei par glīto skolas noformējumu!

Paldies sporta skolotājam A.Freimanim par vidusskolas jauniešu sporta  pasākuma “Stiprs kā Lāčplēsis!” organizēšanu.

Pēc sacensībām 12.klases jaunieši devās uz Asares, Gārsenes un Aknīstes pagasta kapsētām, kur godināja Latvijas Neatkarības kara varoņu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņu, Augškurzemes partizānu pulka karavīru piemiņu pie pieminekļa Asarē.

Paldies mūsu absolventam, pulkvedim  Kasparam Pudānam par 2021.gada video sveicienu. Aktuāli joprojām! Video Sveiciens
Fotogalerija: S.Žagariņa, G.Valtere – Buiķe, E.Zariņa, M.Pērkone, L.Mažeika