Konkursa-olimpiādes “Uzdrīksties! Domā! Radi!” fināls Rīgā

Konkursa-olimpiādes “Uzdrīksties! Domā! Radi!” fināls Rīgā

10.05. komanda “Laika tērētāji” (5.klase, konsultants I.Plocāne),

kurā piedalījās Elizabete Elija Buiķe, Adelīna Žagariņa, Raitis Teivāns un Valters Plocāns, startēja konkursā-olimpiādē “Uzdrīksties! Domā! Radi!” Prātnieku laboratorija noslēguma kārtā Rīgā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, LU Dabas mājā.
Skolēni pāros pildīja uzdevumus matemātikā un dabaszinībās.
II daļā skolēnu komanda kopā veidoja inženiertehnisku objektu – dzirnavas, kuras var pacelt svaru.
Komandas sauklis: Prieks rodas radot jaunas idejas!
Paldies datorikas skolotājai Līgai Mažeikai, paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!
Informācija un foto: I. Plocāne

Atbildēt