Karjeras nodarbībā 8.klase iepazīst biškopja profesiju

Karjeras nodarbībā 8.klase iepazīst biškopja profesiju

Aknīstes vidusskolas 8. klases skolēni iepazinās ar biškopja profesiju.

Biškope Daira Linarte pastāstīja, ka izvēloties šo profesiju jābūt interesei par bitēm, milzīgam entuziasmam, pacietībai, mierīgam raksturam.
Radošajā darbnīcā skolēni mācījās liet sveces no bišu vaska. Katrs skolēns savu izgatavoto sveci saņēma dāvanā.
Informācija: S. Jasāne Foto: D. Linarte