Karjeras nodarbība 5., 8.klasēm ar kuģu elektroinženieri Juri Dāboliņu

Karjeras nodarbība 5., 8.klasēm ar kuģu elektroinženieri Juri Dāboliņu

01.03. Aknīstes vidusskolā viesojās kuģa elektroinženieris Juris Dāboliņš, Latvijas Jūras akadēmijas absolvents.

Viņš 5.un 8.klases skolēniem vadīja nodarbību par jūrnieka darba specifiku, nepieciešamību zināt valodas, būt atbildīgam, pacietīgam un zinošam savā profesijā.
Skolēni daudz jautāja par piedzīvoto darbā uz kuģiem – gan par darbu vētru laikā, gan novēršot kuģa brauciena laikā radušās tehniskās problēmas, gan par iespēju iepazīt daudzas pasaules valstis.
Paldies Jurim par atbalstu!
Teksts un foto M. Pērkone