Karjeras Nedēļa 2023

Karjeras Nedēļa 2023

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā jau 11. reizi notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad ir “Tavs prasmju portfelis”.

Dažādās interaktīvās aktivitātēs ikviens var apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes. Karjeras nedēļā uzmanības lokā dažādas prasmju grupas – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram skolēnam būs iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.
5.oktobrī Aknīstes vidusskolā viesojās Latvijas volejbola 2022.gada čempioni komandas “Jēkabpils Lūši” pārstāvji : 2 Jāņi un komandas kapteinis. Sportisti stāstīja par savu karjeru, nepieciešamajām prasmēm, lai kļūtu par labākajiem, kā arī rādīja savas meistarības prasmes ar skolēniem uzspēlējot volejbolu.
Patiesi aizrautīgi, interesanti, noderīgi.

10.oktobrī Aknīstes vidusskolas 8. klasei stunda sākās ar ziedu smaržu un lielu rosību. Skolā viesojās labi zināma floriste un “Santas skaistuma darbnīcas” īpašniece S. Ņikiforova.
Santa radošā un nepiespiestā atmosfērā pastāstīja par sava darba specifiku, par iespējām floristikā, kā arī par savu darba pieredzi. Taču pati interesantākā bija kopā darbošanās par tēmu: “Gaisa balons” izmantojot visdažādākos floristikas materiālus. 8. klasei bija iespēja, vērojot Santas darbību, pašiem no pamatiem līdz beigām izveidot savu darbu.
Galvenā vērtība, protams, ir tā, ka 8.klase guva ieskatu profesijā, par kuru varbūt pat iepriekš nebija aizdomājušās. Patiešām skaisti! Paldies Santai!

16. oktobrī Karjeras nedēļa Aknīstes vidusskolas 1.-3.klases skolēniem sākās ar atraktīvo kaķi Tomu. Skolēni iepazinās PKK S. Jasāni, kas bija iejutusies mākslinieka lomā.
Pēc tam 1.-3.klases izglītojamie piedalījās Lego robotikas nodarbībā, ko vadīja skolotāja L. Mažeika un pulciņa dalībnieki- A. Bruņenieks, D. Matulēns – 9.klase, T. Žinka 7.klase. Skolēni rādīja savu meistarklasi un mudināja arī 1.-3.klases izglītojamiem izmēģināt savas iespējas Lego robotikā.

FOTO no skolas FB lapas


16.oktobrī Aknīstes vidusskolas 11.klases skolēni devās uz kūdras fabriku SIA HAWITA Baltic, lai uzzinātu un redzētu paši savām acīm, kā tiek ražota kūdra pēc katra klienta vēlmēm.
Ar aizrautību vērojām kā lielāko daļu kūdras presēšanu un sagatavošanu eksportēšanai veic tehnoloģijas.
Bija ļoti interesanti uzzināt, ka tepat pie mums Aknīstē ražo kūdru, kura tiek nogādāta tālāk klientiem pa visu pasauli!

17.oktobrī 4.klases skolēni apmeklēja A.Sorokina vadīto “Real Fitness”. A.Sorokins iepazīstināja skolēnus ar trenera darba specifiku. Tika aktualizēta veselīga uztura nozīme kā arī pareiza vingrojumu izpilde. 4.klases skolēni bija ļoti apmierināti ar ciemošanos. Liels paldies A.Sorokinam par uzņemšanu.
Informācija un foto : G.Valtere-Buiķe, I.Plocāne FB lapā

17. oktobrī Karjeras stundā 6. klasē viesojās Aknīstes pilsētas pārvaldes Jēkabpils novads vadītājs Jānis Striks .
Skolēni ar aizrautību klausījās stāstu par viņa skolas un darba gaitām, par mērķiem un sasniegumiem.
Daudzi labprāt atklāja arī savas nākotnes ieceres.
Paldies Jānim Strikam par emocionālo, iedvesmojošo stāstījumu!
Informācija un foto: S.Radiņa FB lapā

18. oktobrī Aknīstes vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros Aknīstes vidusskolā viesojās APNS medmāsa un ģimenes ārsta sertificēta ambulatorā ārsta palīdze Laila Urķe.

Mediķe iepazīstināja 8.klases izglītojamos ar ģimenes ārsta pacientu pieņemšanu un veicamajām darbībām pie pacientu izmeklēšanas.
Izglītojamie varēja praktiski pamēģināt izmērīt asinsspiedienu, pārbaudīt ar pulsa oksimetru skābekļa daudzumu asinīs un cilvēka pulsu, kā arī veica glikometrijas pārbaudi.
Karjeras izglītības speciāliste Skaidrīte Jasāne.
Foto: S.Žagariņa  FB lapā

19.oktobrī Aknīstes vidusskolas 11. un 12.klases skolēni tikās ar Valsts kontroles padomes locekli Edgaru Korčaginu, kurš vadīja skolu programmas “Dzīvei gatavs” vieslekciju “Dažādi amati Valsts kontrolē”.
“Karjeras mugursomas” nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar Valsts kontroles darbu un ar to, kādi ir valsts revidenta, sektora vadītāja, Valsts kontroles padomes locekļa u.c. amatu darba pienākumi, kāda ir darba ikdiena, kādas jau iegūtās zināšanas tiek izmantotas profesijā un kuras prasmes būtu nepieciešams pilnveidot un attīstīt.
Atsauksmes no skolēniem: “Bija ļoti interesanti uzzināt par to, kas ir Valsts kontrole, kādas profesijas pārstāvji strādā Valsts kontrolē un kādas ir tās pamatfunkcijas. Ļoti interesanta un informatīva man. Lekciju bija gods klausīties. Izcila un interesanta lekcija.”
Paldies par vieslekciju!
Foto: S. Žagariņa  Informācija: S. Strumska 11.klase

19.oktobrī 9. un 2.klase apciemoja SIA/Indāres. Redzēja kā izskatās un notiek mežu apstrāde. Apskatījās jaunos mežu kopšanas palīglīdzekļus- Harvesterus, Forvarderus un smagās mašīnas. Iemācījās daudz ko jaunu un iespējams atrada savu nākotnes profesiju.
Teksts Paula Pudāne, foto A.Gasparoviča, D. Ieleja skolas FB lapā

20.10. Karjeras nedēļas ietvaros Aknīstes vidusskolas 1.klasē viesojās Elīzas tētis Mareks Geituss. Viņš pastāstīja par mežstrādnieka profesiju, par mežu kopšanu, par mežu atjaunošanas darbiem. Bērniem bija interesanti vērot un skaitīt, cik gadu ir priedei, kuru lielo ripu Mareks bija atnesis skolēniem kā dāvanu, kā apskates objektu.
Paldies par interesanto stāstījumu!
Informācija un foto: E.Zariņa skolas FB lapā

20.oktobrī Aknīstes vidusskolā 5.klases skolēni tikās ar Aknīstes Bibliotēkas https://www.facebook.com/aknistes.biblioteka.1 vadītāju Ingu Elksni.
Viņa sadarbojās ar bērniem un atraktīvā veidā, kopīgi izzinājām, kādas būs nākotnes profesijas, kuras ir populārākās profesijas arī šodien.
Tad , strādājot grupās, skolēni izveidoja 6 projektus par nākotnes vīziju Aknīstē. Bērni izgatavoja ūdenskrituma modeli, 2 baseinus, atpūtas kompleksa modeli un projektu, kurā būtu atjaunots Mazais bānītis Aknīstē.
Bērni nostiprināja sadarbības prasmi, prasmi darboties komandā ierobežota laika resursu apstākļos, radošumu. Tas bija priecīgi un izzinoši !
Paldies Ingai Elksnei, Edgara mammai par interesanto nodarbību.
Teksts un foto 5.klases audzinātāja M. Pērkone skolas FB lapā

 

Informāciju apkopoja karjeras konsultante : S. Jasāne