Karjeras izglītība vidusskolēniem ar DU bioloģijas profesoru

Karjeras izglītība vidusskolēniem ar DU bioloģijas profesoru

10.februārī 10.-12. klases izglītojamajiem notika karjeras izglītības vieslekcija: Vai studēt augstskolā atmaksājas? To vadīja Daugavpils Universitātes Dr.biol., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Uldis Valainis.

Lektors skolēniem skaidroja, ka augstākā izglītība nodrošina cilvēkiem pieaugošu nodarbinātību augstas kvalifikācijas profesijās. Katram bija dota iespēja paust savu personīgo viedokli un, protams, iemācīties ko jaunu un dzīvē noderīgu.
Paldies Aknīstes vidusskolas skolēniem par galveno atziņu, ka vieslekcija bija vērtīga!
Foto un informācija: S. Jasāne