Jēkabpils novada skolu direktoru vietnieki vēro mācību stundas

Jēkabpils novada skolu direktoru vietnieki vēro mācību stundas

04.03. Aknīstes vidusskolā notika mācību nodarbības Jēkabpils pilsētas un novada direktoru vietniekiem.

Februārī Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē pirmajā apmācību reizē bija tikšanās ar LU SIIC ekspertiem, kurā vietnieki atkārtoja mācību stundas vērošanas pamatus, lai vienādi skatītos uz lietām: ko saprotam ar efektīvu mācību stundu, kā vērot un analizēt mācību stundu, kā saprast nepieciešamo atbalstu skolotājam, kā veidot personīgu profesionālo pilnveidi?
Nākamās četras nodarbības plānotas skolās, kad iestāžu vadītāju vietnieki novada skolās vēros četras mācību stundas un kopā ar nodarbību vadītāju analizē tās.
Pirmā viesošanās un mācību stundu analīze 4.martā notika Aknīstes vidusskolā. Nākamās plānotas Jēkabpils 2.vidusskolā, Jēkabpils VĢ, Jēkabpils 3.vidusskolā.
Paldies skolotājām I.Lunģei, S.Radiņai, M.Pērkonei, I.Strikai, I.Plocānei par atklātajām nodarbībām 4., 6., 10., 11.klasēs!
Informācija : A.Voitiške, foto- L.Mažeika, I.Plocāne