Jēkabpils novada atstarojošās vestes pirmklasniekiem

Jēkabpils novada atstarojošās vestes pirmklasniekiem

Iestājoties tumšajam laikam, Izglītības pārvalde un Jēkabpils novada pašvaldības policija Drošības mēneša ietvaros visas novada teritorijas izglītības iestāžu 1. klašu skolēniem sarūpējusi atstarojoša materiāla vestes.

Pašvaldības policijas darbinieki atstarojošās vestes pasniedza Aknīstes vidusskola 1. klases skolēniem!  Pasniedzot pirmklasniekiem vestes, skolēni tika instruēti arī par drošību uz ielas un drošu vidi sev apkārt.
ℹ️ Atgādinām, ka Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.