Instrumentālo ansambļu festivāls Leimaņos

Instrumentālo ansambļu festivāls Leimaņos

9.februārī Leimaņu tautas namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu koncerts-festivāls.

Aknīstes vidusskolu pārstāvēja instrumentālais ansamblis (vad. Gunta Radzoba).
Ansambļiem bija jāizpilda divi dažāda rakstura skaņdarbi vai dziesmas. Noslēgumā katrs ansamblis saņēma pateicību par piedalīšanos.
Paldies Aknīstes vidusskolas instrumentālā ansambļa dalībniekiem Vasiļisai Javorovičai, Valteram Plocānam, Viviānai Ozolai, Imantam Ginteram Ivanānam, Edgaram Uļjanovam un Krišjānim Plocānam par piedalīšanos koncertā!
Informācija un foto: G. Radzoba