Iniciatīvas “Kontakts” noslēguma pasākums

Iniciatīvas “Kontakts” noslēguma pasākums

2022./2023.mācību gadā pašpārvalžu apmācībām pieteicās 240 izglītības iestādes, no kurām apstiprinātas mācībām tika 119 skolas.

To vidū arī Aknīstes vidusskolas skolēnu pašpārvalde. 93 izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm tika apstiprinātas viņu iniciatīvas. Mūsu Zemgales reģionā atbalstu saņēma 11 skolas. Aknīstes vidusskolas pašpārvaldes mērķis bija stiprināt pašpārvaldes komandu, lai vairāk saliedētu skolēnus, uzlabotu psihoemocionālo vidi skolā.

Galvenās aktivitātes bija 2 dienu skolēnu pašpārvaldes apmācības un sporta diena “Sadarbībā -mūsu spēks.”

Lai izvērtētu projekta ieguvumus, skolā tika veikta skolēnu anketēšana. Galvenais secinājums, ka kopā darbojoties varam sasniegt savus mērķus un uzlabot gan savstarpējās attiecības, gan savu labsajūtu.

2024.gada 19.janvārī piedalījāmies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pasākumā, kopīgi noslēdzām “Kontakts” 2023. gada ciklu!

Pasākumā S.Strumska, P.Buiķe, E.Uļjanovs, D.Čeiča dalījās ar Aknīstes vidusskolas pašpārvaldes pieredzi.

Pēc pasākuma saņēmām atgriezenisko saiti: ” Īpašs paldies 10 izglītības iestādēm, kuras pasākumā dalījās ar saviem pieredzes stāstiem: Rīgas Iļģuciema pamatskola, Aknīstes vidusskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Liepājas Raiņa vidusskola, Alūksnes vidusskola, Krāslavas ģimnāzija, Rēzeknes 6.pamatskola, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Straupes pamatskola un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.”

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/jaunatnes-politikas-valsts-programma/ar-kopigu-pasakumu-nosledzies-iniciativas-kontakts-2023-gada-cikls/

Skolēnu pašpārvaldes konsultante, direktore A.Voitiške

Lai iedvesma un vēlme darboties arī jaunajā iniciatīvas “Kontakts” ciklā!