Skolēnu pašpārvalžu attīstības programmas “Kontakts” mācības Jelgavā

Skolēnu pašpārvalžu attīstības programmas “Kontakts” mācības Jelgavā

Aknīstes vidusskolas pašpārvaldes komanda gatava mācībām.  Iniciatīva “Kontakts” izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam. Piedalās  Paula, Daniela, Kristers.

“Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

Galvenās mācību atziņas: sākt ar aktivitātēm “ledus laušana”, lai jaunieši sāktu komunicēt savā starpā un spētu justies brīvi, spēt paskatīties uz sevi no malas, analizēt veiksmes un neveiksmes. Malači P. Buiķe, D. Čeiča, K. Kalniņš! Lai izdodas sasniegt izvirzīto mērķi!

Informācija un foto : A.Voitiške