Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācības Jelgavā

Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācības Jelgavā

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros.

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss. Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:
• piedalīties 3 dienu klātienes mācībās,
• piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.
Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot prasmes novērst mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu.
19.03-21.03 Jelgavā norisinājās 3 dienu apmācības projektam “Kontakts”, tajās piedalījās Signija Strumska, Edgars Uļjanovs un Paula Buiķe.
1. dienā iepazināmies ar projekta “Kontakts” mācību mērķi un programmu, saliedējāmies ar citām skolām caur spēli “ātrie randiņi”, izpratām, ko nozīmē pašpārvaldes aktīva līdzdalība skolā, kā arī runājām par tēmām “Vardarbība un mobings” un “Drošas un atbalstoša vide”.
2. dienu iesākām ar “enerdžaizeri”, lai noskaņotos mācību dienai, runājām par to, ko darīt, ja ir novērots mobings skolas vidē, uzzinājām, kādas aktivitātes ieviest skolā mobinga prevencijai, atpazīšanai un problēmas novēršanai. Pēc tā neformālu mācību daļa bija beigusies, un iepazināmies ar projekta “Kontakts” veidošanas pamatprincipiem, vajadzību un problēmu analīzei. Veicām problēmu ģenerāciju mūsu skolā veidojot “koku”.
3. dienu pavadījām uzsākot projekta rakstīšanu skolu komandās, dienas beigās lasījām citu skolu projektus un kopīgi analizējām tos.
Mums ir projekta iecere un ceram, ka izdosies iegūt finasējumu un īstenot savu projektu.
Foto un informācija: E.Uļjanovs, skatīt FB lapā